Tęskno mi za jerzykami,
W głowie słyszę ich pisk,
Pustki nie wypełnię modraszkami,
Bo od bogatek dostają w pysk.

Od kiedy obejrzałem materiał Arleny Witt o skrótach z łaciny i.e. e.g., no., AD etc., używam ich w mojej angielskiej korespondencji, co sprawia, że brzmię mądrze.

tuba.beza.club/watch?v=_HW481V

Kiedy Twój poziom libido jest największy?

Na święta BN będziemy wysyłać ludziom ręcznie robione kartki, będą życzyć wesołego Alleluja z okazji urodzin Isaaca Newtona.
Jakby ktoś chciał, to możemy się dogadać i wyślemy taką kartkę również komuś spoza rodziny.

Dawno nie byłem na Fedi, żona mówi, żebym był, bo tylko mnie obserwuje i ona nie ma co czytać.

Kiedy Twój poziom libido jest największy?

Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!